Archaeological Collections of Stone Age

 The archaeological repositories represent 14 collections concerning Sone Age

№№ number.

site

Excavations

Number of exhibits

13 (п)

Berjozovsky Ruchey II
Sharypovo region of

Krasnoyarsk territory

Polyakov A. S.
1983

231/513

73 (с)

Bolshoy Berchikul I
Tisul district of

Kemerovo region

Bobrov V. V. 1974-1976

49921

79 (погр.)

Tambar III
Tisul district

Kemerovo region

Bobrov V. V.
1983

15/15

103 (с)

Aeshka
Krasnoyarsk territory

Abramova Z. A.
1965-1966

3051/3051

105 (с)

Afontova Gora,

Krasnoyarsk

Krasnoyarsk territory

 

Savenkov I. T.

1885-1886

255/1346

106 (с)

Iljinka II
Novokuznetsk district

Kemerovo region

Markin S. V.

1978-1979

132/618

107 (с)

Shumikha I
Kemerovo district

Kemerovo region

Markin S. V.

1977

115/1523

108 (с)

Bedarevo I
Novokuznetsk district

Kemerovo region

Markin S. V.

1979

55/55

116 (м)

Lebedi II
Promyshlennoje district
Kemerovo region

Bobrov V. V.
1978

64/587

120 (с)

Iljinka III
Novokuznetsk district

Kemerovo region

Markin S. V.

1978-1979

60/363

121 (с)

Iljinka IV
Novokuznetsk district

Kemerovo region

Markin S. V.

1978-1979

72

122 (с)

Shorokhovo I
Novokuznetsk district Kemerovo region

Markin S. V.

1978-1979

167/2762

127 (с)

Bedarevo II
Novokuznetsk district Kemerovo region

Markin S. V.

1978-1979

 

130 (п)

Bychje Gorlo I
Krapivino district
Kemerovo region

Markin S. V.
Sadovoy A. N.
1981